FLASH NEWS
FLASH NEWS
Sunday, October 01, 2023

แนะนำ 3 เทคโนโลยี ช่วยสอนออนไลน์ น่าลองปี 2021

เทคโนโลยี

ทุกวันนี้การเรียนการสอนจะปรับเปลี่ยนมาอยู่ในรูปแบบ เทคโนโลยี การเรียนออนไลน์แทบจะทุกระดับ ยิ่งในส่วนของมหาวิทยาลัย มีการประกาศเรียนกันเป็นเทอม ๆ เลย ซึ่งการเรียนในแบบออนไลน์ว่านักเรียนมีการควบคุมตนเองยากแล้ว ครูและอาจารย์ที่สอนก็มีการปรับตัวที่ยากกว่า

เทคโนโลยี

ดังนั้นเทคโนโลยีช่วยสอนออนไลน์อะไรบ้าง…? ที่น่าใช้ในช่วงนี้ เนื่องการสอนนักเรียนเยอะ ขั้นต่ำก็ 20-30 คน การควบคุมชั้นเรียน การจัดการเรียนการสอน ต้องตื่นเต้น สนุกสนาน ดังนั้นมาดูกันมีอะไรบ้างที่เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้เรียนและผู้สอนเอง 

แนะนำ 3 เทคโนโลยี ช่วยสอนออนไลน์ น่าลองปี 2021

  1. Zip Grade เป็นโปรแกรมหนึ่งที่มีการผลิตออกมาได้ตอบโจทย์อาจารย์และครูมาก ๆ การเรียน นักเรียนไม่ใช่น้อย ๆ รวมไปถึงบางครูไม่ได้สอนเพียง 1 ห้อง เมื่อถึงเวลาสอบ แน่นอน! กระดาษคำตอบเป็นตั้ง ๆ เลย ดังนั้นโปรแกรมดังกล่าว  ถูกออกแบบมาช่วยตรวจคำตอบ เพียงแค่เลื่อนกล้องให้ไปตรงกับกระดาษ มุมมองของกระดาษเห็นทั้งแผ่น แล้วยังสามารถบันทึกผลรวมไปถึงตรวจได้ไว 1 แผ่นใช้เวลาไม่เกิน 5 วินาที ถือว่าเป็นเทคโนโลยีช่วยสอนออนไลน์ที่ดีมาก แม้จะไม่มีการสอนในห้อง แต่การทำข้อสอบส่งมาเป็นไฟล์ภาพก็สามารถทำได้ 
  2. ClassDojo เป็นโปรแกรมที่ออกแบบเน้นการติดตามนักเรียน กล่าวคือ ลักษณะของโปรแกรมจะเป็นการเปิดห้องหนึ่ง ในห้องนั้นมีนักเรียนทั้งหมด แยกเป็นห้องย่อย ๆ และครูสามารถไปสั่งงานลงคะแนนได้หมด มีการประเมิน การวัดผลตามเกณฑ์ที่ครูทำได้เลย ที่สำคัญ นักเรียนและผู้ปกครองสามารถเข้าไปดูติดตามผลได้ สะดวกในการตรวจสอบงานค้างนั้นเอง แต่ก็มีข้อกำจัด จุนักเรียนได้ไม่เกิน 40 คน 
  3. ตระกูล Google เป็นเทคโนโลยีช่วยสอนออนไลน์ที่ปังมาก! เพราะการทำงานแทบจะครอบคลุมทั้งหมดที่ครูและอาจารย์จำเป็น ยกตัวอย่าง ดังนี้

Google Drive เป็นช่องสำหรับการจัดเก็บเอกสารข้อมูล สามารถใส่ข้อมูลได้จุใจ ถ้าต้องการแจกหนังสือ ใบงานต่าง ๆ ให้นักเรียน เพียงคัดลอกลิงค์ไปให้นักเรียนได้เลย 

Google Classroom มีการทำงานที่เน้นการติดตามผล จัดเก็บข้อมูลนักเรียน นักเรียนสามารถตามงานหรือส่งการบ้านได้ที่นี่เลย

ต้องการที่จะติดตามข่าวสารเทคโนโลยีต่างๆนาๆ คลิกที่นี้ เว็บเรามีครบจบในเว็บเดียว