FLASH NEWS
FLASH NEWS
Wednesday, October 04, 2023

ไบโอพลาสติก เทคโนโลยีการสร้างพลาสติกเพื่อลดขยะและรักษ์สิ่งแวดล้อม

พลาสติกเป็นสิ่งที่ทุกคนในสังคมใช้กันจนเป็นเรื่องปกติธรรมดาของชีวิตจนกลายเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในสังคม ซึ่งกระบวนการในการสร้างพลาสติกโดยทั่วไปสร้างขึ้นมาจากปิโตรเลียม ซึ่งยากแก่การย่อยสลายหรือเรียกง่าย ๆ ได้เลยว่าไม่สามารถย่อยสลายในธรรมชาติ ทำให้การผลิตพลาสติกก่อให้เกิดขยะขึ้นทั่วโลกนั่นเอง ยิ่งมีการใช้มากก็ยิ่งเกิดขยะมาก ดังนั้นในช่วงหลัง ๆ มานี้จึงได้เกิดการรณรงค์ให้ใช้พลาสติกซ้ำด้วยการนำมารีไซเคิลก่อนที่จะทิ้ง ทั้งยังมีหลากหลายโรงงานหรือบริษัทที่ผลิตพลาสติกออกมาจากการใช้พลาสติกที่เคยผลิตออกมาแล้ว หรือการนำขยะพลาสติกมารีไซเคิลใหม่นั่นเองโดยวิธีนี้เรียกว่า ไบโอพลาสติก (Bioplastic) มาทำความรู้จักกับเจ้าสิ่งนี้ให้มากขึ้นกันดีกว่า ไบโอพลาสติก(Bioplastic) เทคโนโลยีการสร้างพลาสติกเพื่อลดขยะและรักษ์สิ่งแวดล้อม 

ก่อนอื่นเลยเทคโนโลยีนี้เกิดจากความจริงที่ว่าขยะจากพลาสติกที่ผลิตออกมาใหม่นั้นมีมากเกินไปและไม่ก่อให้เกิดผลดีต่อโลกของเรา ดังนั้นนักวิจัยทั้งหลายจึงได้คิดค้นการหาวิธีการใช้ประโยชน์จากขยะพลาสติกให้ก่อประโยชน์สูงที่สุดก่อน เช่น การนำขวดพลาสติกมารีไซเคิลให้กลายเป็นเก้าอี้ เป็นต้น

แต่การนำขยะพลาสติกมารีไซเคิลอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอที่จะลดขยะได้หมดเพราะยังคงมีการสร้างพลาสติกใหม่ในทุกวัน เพื่อช่วยลดการใช้พลาสติกเหล่านี้จึงได้เกิด ไบโอพลาสติก (Bioplastic) เทคโนโลยีการสร้างพลาสติกเพื่อลดขยะและรักษ์สิ่งแวดล้อม 

ไบโอพลาสติก(Bioplastic) เทคโนโลยีการสร้างพลาสติกเพื่อลดขยะและรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นการสร้างพลาสติกจากสิ่งที่สามารถย่อยสลายได้ เช่น ข้าวโพด ขนนก น้ำมันพืช ก๊าซธรรมชาติ ถั่ว และอื่น ๆ อีกมากมายที่สามารถย่อยสลายเองโดยธรรมชาติได้

ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ที่ออกมาให้เห็นกันบ้างแล้ว ได้แก่ ถุงพลาสติกแบบย่อยสลายเองได้ หลอดกระดาษ จานชามกระดาษ แก้วกระดาษ เป็นต้น แม้จะมีบริษัทที่ผลิตสินค้ารักษโลกแบบนี้ออกมาให้เป็นกันแล้วแต่พลาสติกก็ยังถูกผลิตอยู่เหตุผลหลัก ๆ คือราคาของไบโอพลาสติกที่แพลงกว่าการใช้พลาสติกสังเคราะห์

ทั้งนี้ที่ราคาแพลงเพราะกระบวนการต่าง ๆ ที่มากขึ้นจากการที่ต้องรีไซเคิลขยะพลาสติกหรือแปรรูปพืชต่าง ๆ ให้กลายมาเป็นภาชนะต่าง ๆ เหตุผลต่อมาคือคุณภาพของสินค้าไบโอพลาสติกไม่คงทนและแข็งแรงเทียบเท่าพลาสติกจริง หลายคนที่ชินกับการใช้พลาสติกอยู่เสมออาจรู้สึกไม่ชินและไม่สะดวก อย่างไรก็ตามตั้งแต่ช่วงปี 2018 ถึงปัจจุบันได้มีการรณรงค์ให้ใช้แก้วหรือภาชนะที่สามารถล้างและนำมาใช้ซ้ำได้แทนการใช้แก้วพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งเป็นอีกทางเลือกเพื่อลดการเพิ่มของขยะพลาสติกทั่วโลก

ติดตามข่าวเทคโนโลยีล่าสุด ข่าวไอทีวันนี้และติดตามผู้ใช้งาน Chrome อาจไม่สามารถลบข้อมูลการใช้งานและคุ้กกี้ออกจากเบราเซอร์ได้