FLASH NEWS
FLASH NEWS
Tuesday, December 05, 2023

Apple สั่งระงับการผลิตบริษัท Pegatron พบว่ามีการละเมิดกฎหมายแรงงาน

Apple ได้มีคำสั่งระงับการผลิตไปยัง Pegatron บริษัทของประเทศไต้หวันที่เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนให้กับ iPhone เนื่องจากมีการพบว่าบริษัทได้จ้างให้นักเรียนทำงานในกะกลางคืน และทำงานล่วงเวลาที่โรงงานของตัวเองในประเทศจีน นอกจากนี้ยังพบอีกด้วยว่ามีการปลอมแปลงเอกสารของนักเรียนบางคน

เพื่อให้นักเรียนสามารถทำงานได้โดยที่ไม่เป็นการละเมิดกฎหมายแรงงาน ทั้งนี้ทาง Apple ได้กล่าวว่าบริษัท Pegatron นั้นรับนักเรียนมาทำงานในสายการผลิตของ iPhone โดยที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับวิชาการเรียนของบรรดานักเรียนที่รับเข้าทำงาน

ทั้งนี้เมื่อ Apple ทราบถึงเรื่องที่เกิดขึ้นจึงได้มีคำสั่งระงับการผลิตกับ Pegatronจนกว่าจะทำการแก้ไขเรื่องที่เกิดขึ้นให้เรียบร้อย พร้อมทั้งได้ไล่ผู้บริหารที่รับผิดชอบโครงการรับนักเรียนให้ทำงานกับบริษัท เพราะตรวจสอบพฤติกรรมของผู้บริหารนั้นแล้วพบว่า

มีความพยายามในการหลีกเลี่ยงระบบควบคุมและตรวจสอบเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมายแรงงานที่ Apple กำหนดไว้ นอกจากนี้ Apple ได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่าบริษัท Pegatronต้องรับผิดชอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นด้วยเช่นกัน

ส่วนทางด้านบริษัท Pegatronได้แถลงการณ์ถึงเรื่องที่เกิดขึ้นว่าภายหลังจากที่ได้รับคำสั่งจากบริษัท Apple แล้วนั้น Pegatronได้เพิ่มความเข้มงวดในควบคุมการทำงานของพนักงานในสายการผลิตให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขและกฎหมายแรงงาน อีกทั้งยังให้มีการตรวจสอบเพิ่มเติมจากหน่วยงานตรวจสอบจากภายนอก

เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบการทำงานของบริษัท นอกจากนี้แล้วยังได้ให้นักเรียนหยุดการทำงานในสายการผลิตพร้อมทั้งจ่ายเงินค่าตอบแทนที่เหมาะสม และจัดส่งนักเรียนทุกคนให้เดินทางกลับบ้านได้อย่างปลอดภัย 

อย่างไรก็ตามการกระทำของบริษัท Pegatronที่ปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎหมายแรงงานนั้น เคยเกิดขึ้นแล้วเมื่อปี 2014 การผลิต อุปกรณ์ของ iPhone6 ให้กับ Apple โดยมีการพบว่ามีการทำงานถึง 18 วันติดต่อกันหรือ 1 ในรอบมีการทำงานถึง 16 ชั่วโมง นอกจากนี้ก็ยังพบว่ามีการจ้างงานให้นักเรียนบางคนทำงานในช่วงเวลากลางคืนและมีการทำงานล่วงเวลา

ซึ่งเป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎการทำงานของ Apple ที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้างทำงานระหว่าง Apple กับ Pegatronด้วย และจากเหตุการณ์ที่ Apple ตรวจพบการทำงานที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายแรงงานของ Pegatronจึงส่งผลให้หุ้นของ Pegatronปิดตัวลดลง 2.1% ที่ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์เมืองไทเปเมื่อวันจันทร์ที่ผ่าน

ติดตามข่าวเทคโนโลยีล่าสุด ข่าวไอทีวันนี้และติดตามประสบความสำเร็จไปแล้ว 90 เปอร์เซ็นต์สำหรับ วัคซีนป้องกันโรคโควิด