FLASH NEWS
FLASH NEWS
Sunday, October 01, 2023

Google ทำการลบฟีเจอร์ของ Pixel Themes ในแอนดรอยด์ 12 แล้ว

จากการเปิดตัวของ Google Pixel 4 และ Pixel 4 XL ก็มาพร้อมกับฟีเจอร์อย่าง Pixel Themes ที่จะเปิดโอกาสให้ผู้ใช้สามารถปรบเปลี่ยนหน้าตาของสมาร์ทโฟนได้เองผ่านโหมด Styles & Wallpaper…