พัฒนาเทคโนโลยีสร้าง รถยนต์อัจฉริยะ ความต้องการของมนุษย์มากขึ้น

เนื่องจากในปัจจุบันรถยนต์ถือว่าเป็นยานพาหนะที่มีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตมาก ไม่ว่าจะเดินทางไปที่ใดก็ต้องพึ่งพารถยนต์ เช่น เดินทางไปทำงานอาจใช้รถยนต์ส่วนตัวหรือรถสาธารณะ เป็นต้น ซึ่งสามารถอำนวยความสะดวกได้มากมาย โดยปกติแล้วรถยนต์ก็ต้องมีคนขับ ใช้พลังงานน้ำมันในการขับเคลื่อนเครื่องยนต์ ทว่าเมื่อนานวันมากขึ้นความต้องการของมนุษย์มากขึ้น ส่งผลให้การพัฒนา รถยนต์อัจฉริยะ ขึ้น ในบทความนี้รวบรวมมา 4 รูปแบบด้วยกัน…