FLASH NEWS
FLASH NEWS
Tuesday, April 16, 2024

นักวิทยาศาสตร์ ที่สร้างความเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเทคโนโลยีของโลก

ทุกวันนี้เรามีเทคโนโลยีมากมายที่เราใช้กันอยู่จากการคิดค้นของ นักวิทยาศาสตร์ เลื่องชื่อของโลกผู้เกิดมาเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงและความสะดวกสบายให้กับผู้คน ซึ่งเทคโนโลยีจากนักวิทยาศาสตร์หลายคนที่คิดค้นขึ้นจากหลายทศวรรษหรือศตวรรษที่แล้วมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เราใช้กันในทุกวันนี้ ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีเกี่ยวกับดาราศาสตร์ อวกาศ การเดินทาง ไปจนถึงทฤษฎีต่าง ๆ ที่สามารถนำมาดัดแปลงและใช้กับเทคโนโลยีปัจจุบันได้ ไปทำความรู้จักกับนักวิทยาศาสตร์เหล่านี้และผลงานที่พวกท่านได้สร้างสรรค์เอาไว้กันบ้างดีกว่า นักวิทยาศาสตร์ที่สร้างความเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเทคโนโลยีของโลก Sir…