แอปรักษา การพบแพทย์ทางเลือกใหม่สำหรับ New Normal

แอปรักษา (Raksa)  เป็นแอปที่ดำเนินการโดยแพทย์ของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์  ที่จัดทำขึ้นเพราะต้องการให้ประชาชนเข้าถึงการรักษาพยาบาลทั่วถึง ต้องบอกว่าไม่ใช่ แอปรักษา ฟรีแต่อย่างใด แต่มีค่าธรรมเนียมทางการแพทย์ตั้งแต่  200 บาทขึ้นไป ข้อดีของแอป Raksa แพทย์ที่ปรากฏชื่อเป็นแพทย์ที่ชำนาญเฉพาะทาง  เชี่ยวชาญหลายแขนง  สามารถเลือกคุณหมอได้ตามหมวดหมู่ที่จะใช้บริการ …