FLASH NEWS
FLASH NEWS
Tuesday, December 05, 2023

MeowTalk แอพพลิเคชั่นแปลภาษาเสียงร้องของแมวเพื่อให้บรรดาทาสแมวเข้าใจ

MeowTalk ได้รับการพัฒนาโดยอดีตวิศวกรของ Amazon Alexa ที่ต้องการช่วยให้บรรดาทาสแมวสามารถเข้าใจแมวที่เลี้ยงอยู่ได้มากขึ้น ซึ่งเป็นการนำเทคโนโลยีระบบปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI และ Machine Learning หรือ ML มาใช้ในการเรียนรู้รูปแบบเสียงและลักษณะท่าทางที่เกิดขึ้นของแมว ซึ่งจะต้องเป็นลักษณะเฉพาะของแมวแต่ละตัวด้วย…