FLASH NEWS
FLASH NEWS
Monday, December 04, 2023

MeowTalk แอพพลิเคชั่นแปลภาษาเสียงร้องของแมวเพื่อให้บรรดาทาสแมวเข้าใจ

MeowTalk ได้รับการพัฒนาโดยอดีตวิศวกรของ Amazon Alexa ที่ต้องการช่วยให้บรรดาทาสแมวสามารถเข้าใจแมวที่เลี้ยงอยู่ได้มากขึ้น ซึ่งเป็นการนำเทคโนโลยีระบบปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI และ Machine Learning หรือ ML มาใช้ในการเรียนรู้รูปแบบเสียงและลักษณะท่าทางที่เกิดขึ้นของแมว

ซึ่งจะต้องเป็นลักษณะเฉพาะของแมวแต่ละตัวด้วย นั่นจึงทำให้คนเลี้ยงแมวจะมีส่วนร่วมในการสร้างฐานข้อมูลพฤติกรรมให้กับระบบปัญญาประดิษฐ์ใน MeowTalk ด้วย โดยปัจจุบันนี้ MeowTalkมีข้อความที่บันทึกอยู่ในแอพพลิเคชั่นประมาณ 13 ข้อความ เช่น “Feed Me” หรือ “ขอกินข้าวหน่อย” “I’m angry” ที่หมายถึงว่า “ฉันโกรธแล้วนะ” และ “Leave me alone” หมายึถง “ฉันอยากอยู่คนเดียว” 

ตามการศึกษาของผู้พัฒนาแอพพลิเคชั่น MeowTalkพบว่าแมวแต่ละตัวจะมีเอกลักษณ์เฉพาะของตัวเอง ดังนั้นผู้เลี้ยงแมวแต่ละตัวจะมีส่วนร่วมในการพัฒนาแอพพลิเคชั่นได้เป็นอย่างมาก เนื่องจากผู้เลี้ยงจะเป็นผู้ช่วยสร้างฐานข้อมูลให้กับแมวแต่ละตัวที่ได้สร้างข้อมูลส่วนบุคคลของแมวแต่ละไว้ในแอพพลิเคชั่น

ซึ่งเมื่อมีการเพิ่มข้อมูลในแอพพลิเคชั่นแล้วจะบันทึกและติดป้ายกำกับเสียงให้กับระบบ AI และ ML เพื่อให้เข้าใจเสียงของแมวแต่ละตัวได้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เป้าหมายที่แท้จริงที่จะได้จากการพัฒนาแอพพลิเคชั่น MeowTalkคือ การพัฒนา Smart Call ที่เป็นปลอกคอที่ให้แมวใส่

และเมื่อแมวมีเสียงร้องออกมา Smart Call ก็จะแปลเสียงร้องออกมาเป็นเสียงพูดออกมาทาง Smart Call เพื่อให้เจ้าของแมวได้เข้าใจพฤติกรรมของแมวได้ทันที โดย MeowTalkมีให้บริการฟรีทั้งใน Google Play Store และ App Store

โดยทีมพัฒนา MeowTalkให้ความเห็นว่าแอพพลิเคชั่นที่พัฒนาขึ้นมานี้จะเป็นประโยชน์อย่างมาก สำหรับช่วงเวลาที่ทุกคนจะต้องอยู่ภายในบ้านเพื่อป้องกันการแพร่กระจายไวรัสโควิด-19 โดย MeowTalkจะมาช่วยให้เจ้าของแมวสามารถสื่อสารกับแมวได้มากขึ้น ไม่หงุดหงิดใส่แมวเวลาที่ไม่เข้าใจความต้องการของมัน

ในขณะที่มีผู้ใช้หลายรายก็ให้ความเห็นว่า MeowTalkยังมีข้อผิดพลาดจากการใช้งาน อย่างเช่นเมื่อดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นเรียบร้อยและเมื่อเปิดใช้งานจะมีข้อความเตือนตลอดเวลาว่าการเชื่อมต่อผิดพลาด

ทั้งๆ ที่สมาร์ทโฟนเปิดใช้งาน Wifi แล้ว หรือบางครั้งที่แมวทำเสียงขู่คำราม แต่แอพพลิเคชั่นกลับแปลเสียงออกมาว่า “ฉันรักเธอมาก” แต่ก็มีผู้ใช้หลายรายเช่นให้ความเห็นว่าถ้าไม่ได้จริงจังกับคำแปลมากจนเกินไป MeowTalkก็ช่วยให้คลายเครียดได้ในช่วงเวลาแบบนี้ได้เหมือนกัน

ติดตามข่าวเทคโนโลยีล่าสุด ข่าวไอทีวันนี้และติดตามAsana อัปเดตใหม่ให้การทำงานร่วมกับ Microsoft Team และ Zoom ทำได้ดีขึ้น