FLASH NEWS
FLASH NEWS
Monday, December 04, 2023

เว็บไซต์ Postcrossing.com พื้นที่แลกเปลี่ยนสำหรับคนรัก โปสการ์ด ทั่วโลก

ในโลกยุคกระแสโลกาภิวัตน์ที่การติดต่อสื่อสารทางไกลสามารถทำได้อย่างรวดเร็วและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น การพึ่งพาเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอร์เน็ตในปัจจุบัน ทำให้การติดต่อสื่อสารผ่านการส่ง โปสการ์ด อย่างที่เคยเกิดขึ้นในอดีตเริ่มจางหายไป เนื่องจากการส่งโปสการ์ดดังกล่าวจำเป็นจะต้องใช้ระยะเวลาในการขนส่งยาวนานพอสมควร

หากต้องขนส่งข้ามทวีปแล้วนั้นย่อมต้องขนส่งโดยเรือบรรทุก แม้ว่าในปัจจุบันจะเริ่มมีการขนส่งทางอากาศเพิ่มมากขึ้น แต่ก็ยังต้องใช้ระยะเวลายาวนานมากกว่าการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอร์เน็ตที่เพียงแค่แตะปลายนิ้ว ก็สามารถติดต่อกับผู้คนที่อยู่ในอีกซีกโลกหนึ่งได้

การจางหายไปของการส่งโปสการ์ดดังกล่าว ทำให้เกิดเว็บไซต์ Postcrossing.com ขึ้นมา ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ให้ผู้คนที่ชื่นชอบการส่งโปสการ์ดได้ทำการแลกเปลี่ยนโปสการ์ดกับคนทั่วโลก โดยการสมัครสมาชิก(ฟรี)

หลังจากกรอกประวัติส่วนตัวและที่อยู่ในการจัดส่งเรียบร้อยแล้วก็สามารถลงทะเบียนสุ่มที่อยู่เพื่อเขียนข้อความและส่ง โปสการ์ด ได้ทันที

นอกจากนี้เรายังมีโอกาสได้รับโปสการ์ดจากผู้อื่นได้เช่นเดียวกัน ซึ่งถือว่า Postcrossing ได้กลายเป็นพื้นที่ที่รวบรวมผู้คนที่รักในการส่งโปสการ์ดทั่วโลกเข้าได้ด้วยกันได้อย่างดีที่เดียว

การตั้งค่าโปรไฟล์ใน Postcrossing นั้นก็ได้อำนวยความสะดวกให้กับเหล่าสมาชิกเพิ่มขึ้นอีกขั้นหนึ่ง นั่นคือเจ้าของโปรไฟล์สามารถเขียนความประสงค์ที่จะรับโปสการ์ดของตนได้อย่างอิสระเสรี

เพื่อให้ผู้ที่จัดส่งได้คัดเลือกโปสการ์ดในแบบที่เหมาะกับความต้องการของผู้รับ เช่น บางคนต้องการโปสการ์ดรูปสัตว์ต่างๆ หรือโปสการ์ดรูปสถานที่ท่องเที่ยวของผู้ส่ง เป็นต้น รวมทั้งยังสามารถระบุความไม่ต้องการของผู้รับได้อีกด้วย เช่น บางคนไม่ต้องการรับโปสการ์ดรูปสัตว์มีพิษอย่างเช่นงู หรือโปสการ์ดรูปโป๊เปลือยต่างๆ เป็นต้น

ทั้งนี้ก็ไม่ได้เป็นการบังคับว่าจะต้องทำตามความประสงค์ของผู้รับทั้งหมด เนื่องจาก Postcrossing เป็นพื้นที่ที่เน้นการสร้างมิตรภาพและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของผู้คนมากกว่า

การที่มีผู้คนจากหลากหลายประเทศและหลากปลายทวีปเข้าร่วมเป็นสมาชิกนั้น ทำให้ทาง Postcrossing สามารถสุ่มกระจายให้ผู้คนที่อยู่ต่างวัฒนธรรมได้รับและส่งโปสการ์ดจากกันและกันเพิ่มมากขึ้น

ดังนั้น Postcrossing จึงสามารถสร้างความสุขเล็กๆ น้อยๆ ให้กับผู้คนที่โหยหาการแลกเปลี่ยนโปสการ์ด

ซึ่งมีเอกลักษณ์ที่น่าสนใจ นั่นคือการที่เราส่งโปสการ์ดให้กับบุคคลอื่นที่เราไม่รู้จัก หรือการที่เราได้รับโปสการ์ดจากบุคคลอื่นที่เราไม่รู้จักแล้วนั้น ล้วนก่อให้เกิดการเรียนรู้ใหม่ๆ ผ่านข้อความบนโปสการ์ดทั้งสิ้น

ติดตามข่าวเทคโนโลยีล่าสุด ข่าวไอทีวันนี้และติดตามเทคโนโลยีที่คนเรานิยมใช้มากที่สุด คือ โทรศัพท์มือถือ