FLASH NEWS
FLASH NEWS
Monday, December 04, 2023

สีที่เป็นมิตรกับทุกชีวิต โดยเฉพาะสีที่ใช้ทาอาคาร และทำกิจกรรมโลกนี้จะเป็นอย่างไรถ้าไม่มีสี ?

สีที่เป็นมิตรกับทุกชีวิต

   สีที่เป็นมิตรกับทุกชีวิต เพราะสีมีอิทธิพลต่อความรู้สึกนึกคิด ส่งผลต่อสมาธิของมนุษย์โดยตรงไม่ว่าจะเป็นสีที่ปรากฏอยู่ ณ ที่ใด งานศิลปะที่มีสีเป็นองค์ประกอบย่อมสื่อความรู้สึกที่กระทบใจผู้ที่ได้สัมผัส ทว่า คุณสมบัติของสีที่ถูกนำมาใช้งานต่างหากที่เป็นประเด็นน่าสนใจ โดยเฉพาะสีที่ใช้ทาอาคารซึ่งเป็นพื้นที่สำหรับการพักอาศัยและทำกิจกรรมต่าง ๆ

สีที่เป็นมิตรกับทุกชีวิต

สีที่เป็นมิตรกับทุกชีวิต คือสี โฟโต้แคตาลีติก ซึ่งเทียบได้กับการที่มีต้นไม้มาช่วยกรองอากาศดี ๆ จากมลพิษ

            โดยทั่วไป สีทาผนังประกอบไปด้วย สารยึดเกาะหรือกาว ผงสี ตัวทำละลาย และสารเติมแต่ง ซึ่งสารเคมีเหล่านี้มีโอกาสก่อมลพิษให้แก่ผู้ที่คลุกคลีหรือสัมผัสกับสีได้โดยตรงในรูปของสารระเหยอินทรีย์ ซึ่งไม่ใช่มาจากสีทาผนังอาคารเพียงอย่างเดียว แต่มลพิษนี้ยังมาจากวัสดุก่อสร้างชนิดต่างๆ ได้แก่ ฉนวน ไม้อัด น้ำมันวานิช น้ำมันชักเงา เฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น   และถ้าสารระเหยอินทรีย์ที่เป็นมลพิษนี้มีความเข้มข้นสูง ก็อาจจะแทรกซึมเข้าสู่ร่างกายของคนหรือทำอันตรายต่อผิวหนังได้ แต่โดยมากมลพิษในรูปสารระเหยมักเข้าสู่ร่างกายด้วยการหายใจ ซึ่งจะส่งผลต่อสุขภาพคือ คอแห้ง คลื่นไส้ อาเจียน มึนศีรษะ หายใจไม่สะดวก เมื่อยล้า ถ้าสะสมอยู่ในร่างกายเป็นเวลานาน ก็อาจจะส่งผลต่อระบบประสาทและพฤติกรรม รวมทั้งทำให้ไตเสื่อมหรือเกิดโรคมะเร็งได้ ขึ้นกับชนิดของสารระเหยอินทรีย์แต่ละชนิด      

โฟโต้แคตาลีติก

            ประเด็นนี้เป็นโจทย์ใหญ่สำหรับผู้อยู่ในแวดวงผู้ผลิตสีให้มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับทั้งคนและสิ่งแวดล้อม นั่นจึงเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้เกิดนวตกรรมสีฟอกอากาศ หรือสีกรองอากาศขึ้นมาในที่สุด

สีประเภทนี้เกิดขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีชื่อ โฟโต้แคตาลีติก (Photocatalytic) โดยมีสารเคมีที่ไวต่อแสง ชื่อ ไททาเนียมไดออกไซด์ ซึ่งมันจะช่วยทำปฏิกิริยากับมลพิษในอากาศโดยเฉพาะไนโตรเจนออกไซด์ที่อยู่ในควันท่อไอเสียจากเครื่องยนต์ ทำให้กลายเป็นไอน้ำที่ไม่มีมลพิษต่อสิ่งมีชีวิต เมื่อใช้เป็นสีทาบ้านจึงทำให้อากาศภายในบ้านหรืออาคารเป็นอากาศที่สะอาด นอกจากนี้การเช็ดหรือทำความสะอาดผนังยังทำได้ง่ายๆ ด้วย ที่สำคัญ กระบวนการกรองมลพิษในอากาศนี้จะดำเนินไปได้ตลอดเวลาตราบที่มีแสง อากาศ และมีความชื้นมากพอ

สีที่เป็นมิตร

            ตัวอย่างหนึ่งของการใช้สีประเภทนี้ก็คือ งานศิลปะภายนอกอาคารแห่งหนึ่งที่กรุงโรม อิตาลี ในพื้นที่กว่าหนึ่งหมื่นตารางฟุต ซึ่งเทียบได้กับการที่มีต้นไม้มาช่วยกรองอากาศดี ๆ จากมลพิษทั้งหลายได้ถึงสามสิบต้นเลยทีเดียว 

แหล่งข้อมูล     file:///C:/Users/pc/Downloads/sarawit83%20(1).pdf

ภาพประกอบ www.pixabay.com

ติดตามข่าวเทคโนโลยีล่าสุด ข่าวไอทีวันนี้ และ โดนัล ทรัมป์ ยอมรับข้อตกลง Bytedance กับ Oracle ซื้อการดำเนินงาน TikTok